Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Algemeen

SignHere biedt legaal bindende elektronische handtekeningen aan. U kan het meest passende type van digitale handtekening kiezen, het is een balans tussen gebruiksgemak en risiconiveau.
SignHere biedt volgende types van digitale handtekenmethodes aan:

 • een geavanceerde elektronische handtekening (Advanced Electronic Signature – AES)
 • een gekwalificeerde elektronische handtekening (Qualified Electronic Signature – QES)

Geavanceerde elektronische handtekeningen geven zekerheid over de integriteit van het document en geven juridische bewijskracht.

De gekwalificeerde elektronische handtekening, die voornamelijk gebruikt wordt voor documenten met een hoog risiconiveau, biedt het hoogste veiligheidsniveau. Wettelijk gezien is ze evenwaardig aan een manuele handtekening. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn juridisch onweerlegbaar. De integriteit van het document en ook de identiteit van de persoon zijn onomstotelijk vastgesteld.
SignHere ondersteunt gekwalificeerde elektronische handtekening met .beID en Itsme®.

Een elektronische handtekening of e-handtekening wordt wettelijk erkend als een geldige methode om toestemming of goedkeuring te geven aan elektronische documenten of formulieren. Sommige vormen van elektronische handtekeningen worden beschouwd als het elektronische equivalent van handgeschreven handtekeningen.

De gekwalificeerde elektronische handtekening is de meest geavanceerde vorm van elektronische handtekening volgens de vereisten van de eIDAS-wetgeving. Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft hetzelfde rechtsgevolg als een handgeschreven handtekening.

Om een digitale handtekening te plaatsen met uw eID kaart heeft u een eID kaartlezer nodig en het Connective browser package. eID ondertekening wordt niet ondersteund in een mobiele webbrowser.

Het Connective browser package wordt gebruikt voor de communicatie tussen de browser en de externe hardware (kaartlezer). Indien dit package nog niet geïnstalleerd werd, zal de installatie automatisch getriggerd worden. Tijdens de installatie wordt u geleid door een intuïtieve wizard.

Ondersteunde browsers:
Windows

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11
 • Google Chrome n-2
 • Mozilla Firefox n-2

Mac OS

 • Safari n-2
 • Google Chrome n-2
 • Mozilla Firefox n-2

De Europese eIDAS-verordening (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services) biedt een kader waarbinnen elektronische handtekeningen in alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde rechtskracht hebben als papieren handtekeningen.

SignHere is een oplossing voor elektronische handtekeningen die gekwalificeerde elektronische handtekeningen biedt, het hoogste niveau van elektronische handtekeningen waarin de eIDAS-verordening voorziet.

Indien u met behulp van SignHere een document wilt indienen voor ondertekening door een tegenpartij in een andere lidstaat van de Europese Unie, raden wij u aan om eerst bij die tegenpartij na te gaan of hij de geldigheid van de elektronische handtekening in die specifieke situatie zal erkennen.

Op dit ogenblik kunnen de codamandaten nog niet via deze kanalen ondertekend worden.

Met SignHere kunnen documenten digitaal ondertekend worden op een veilige manier vanop om het even welk device. SignHere geeft u een overzicht van de informatie die u nodig heeft.

In de SignHere portaal vindt u een overzicht van al uw geüploade documenten en hun status. Eens het document ondertekend is door de nodige ondertekenaars kan u het downloaden en archiveren in een tool naar wens, zoals bv Sharepoint. De documenten zelf blijven ook beschikbaar in uw portaal.

U kan uw SignHere portaal bezoeken vanop om het even welk device en om het even welke locatie. Om documenten op te laden in het portaal dient u dit wel te doen vanop een computer of een tablet. Het is niet mogelijk om documenten op te laden via een webbrowser op een smartphone.

Uw contacten die de documenten ontvangen ter ondertekening kunnen die van hun kant ondertekenen vanop eender welk device. Ze hoeven enkel de beveiligde link te openen naar het document die ze ontvangen via email, om zo het ondertekeningsproces te starten.

U kan uw SignHere portaal bezoeken vanop om het even welk device en om het even welke locatie. Om documenten op te laden in het portaal dient u dit wel te doen vanop een computer of een tablet. Het is niet mogelijk om documenten op te laden via een webbrowser op een smartphone.

Uw contacten die de documenten ontvangen ter ondertekening kunnen die van hun kant ondertekenen vanop eender welk device. Ze hoeven enkel de beveiligde link te openen naar het document die ze ontvangen via email, om zo het ondertekeningsproces te starten.

SignHere werkt met Microsoft Windows (XP, 7, 8 en 10) en Mac OS X (El Capitan & Yosemite). Dankzij een responsive design kan SignHere ook worden gebruikt op mobiele apparaten op basis van iOS en Android.

Op Windows:

 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Op Mac OS:

 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

For each browser, support is extended to up to two releases back.

Ontvangers die worden uitgenodigd om een document te ondertekenen, ontvangen een e-mail met een hyperlink.

Zij kunnen deze link openen via een browser die op elk standaard desktop- of mobiel apparaat is geïnstalleerd. Bij het eerste gebruik zal een kleine extensie aan de browser worden toegevoegd. Er worden geen updates of stuurprogramma’s geïnstalleerd.

Het elektronisch ondertekenen van een document, vereist niet dat SignHere op dat apparaat wordt geïnstalleerd.

Voor het ondertekenen met een basishandtekening is alleen een muis of touchpad nodig. Indien echter een gekwalificeerde elektronische handtekening met behulp van de eID vereist is, zal de ondertekenaar een eID-kaartlezer nodig hebben.

Met SignHere kan u documnenten met volgende formaten ondertekenen: .doc / .docx / .txt / .pdf / .pdfa.

Volgens de eIDAS-verordening maakt SignHere het mogelijk om elektronisch te ondertekenen met behulp van de eID van de volgende EU-lidstaten:

 • België
 • Nederland
 • Luxemburg
 • Spanje
 • Portugal
 • Frankrijk

Voor het activeren van de buitenlandse eID-handtekening methode, neem contact met ons op.

U heeft niet gevonden wat u zoekt?