Klantenservice &
Veelgestelde vragen (FAQ)

Een vraag, probleem of obstakel met betrekking tot SignHere?
Zoek dan in onze veelgestelde vragen om het antwoord te vinden.
Niet gevonden? Contacteer dan onze klantenservice.

search icon

Alles over de elektronische handtekening

De Gekwalificeerde Elektronische Handtekening (Qualified signature in het Engels) is de meest geavanceerde vorm van elektronische handtekening volgens de vereisten van de eIDAS-wetgeving van de EU.
Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft hetzelfde rechtsgevolg als een handgeschreven handtekening.
Er zijn 2 soorten Gekwalificeerde Elektronische Handtekening in België, nl. itsme en de Belgische eID kaart. Beide worden ondersteund door SignHere.


Een elektronische handtekening (ook genoemd digitale handtekening of e-handtekening) wordt wettelijk erkend als een geldige methode om toestemming of goedkeuring te geven aan elektronische documenten of formulieren. De eIDAS richtlijn van de EU bepaalt dat een rechter een digitale handtekening niet kan weigeren gewoon voor het feit dat ze digitaal is.
Er bestaan echter verschillende vormen van digitale handtekening en sommige worden beschouwd als het elektronische equivalent van handgeschreven handtekeningen.

 • De Simpele handtekening (Simple Electronic Signature of SES) is de meest eenvoudige en heeft het minst legaal gewicht. Het is handtekening die bvb wordt gezet wanneer een pakje wordt geleverd bij u thuis.
 • De Geavanceerde handtekening (Advanced Electronic Signature of AES) geeft u al meer zekerheid op juridisch vlak. Enkele voorbeelden zijn de handtekening door middel van een unieke code die via SMS of email werd verstuurd en die de ondertekenaar moet ingeven wanneer hij het document ondertekent.
 • De Gekwalifieerde handtekening (Qualified Electronic Signature of QES) is het juridisch equivalent van de pen en papier handtekening (ook natte handtekening genoemd). Dit wordt gedaan door de Belgische eID kaart of itsme.

Elektronische handtekeningen zijn legaal en worden als geldig erkend in Verordening nr. 910/2014, bekend als eIDAS, die op 1 juli 2016 in heel Europa in werking is getreden. De eIDAS is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten omdat het een verordening is, en geen richtlijn.

SignHere gebruikt de onderliggende technologie van Connective. Op basis van de analyse van DLA Piper in juni 2020 maakt Connective eSignatures, mits goed geconfigureerd, het mogelijk om elektronische handtekeningen te creëren in de zin van artikel 3, lid 10, van de eIDAS-verordening en zelfs, afhankelijk van de door de klant of gebruiker gekozen handtekeningmethode, bepaalde geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen (in de zin van artikel 3, lid 11 en 12, van de eIDAS-verordening). Connective heeft in Connective eSignatures ook de garantie van de geldigheid van deze elektronische handtekeningen op lange termijn opgenomen, namelijk een integratie met elektronische tijdstempels van officieel erkende certificaatautoriteiten (CA’s).

In deze context maakt Connective eSignatures als oplossing voor elektronische handtekeningen, met de juiste configuratie, het beheer mogelijk van een ondertekeningsproces dat voldoet aan de eisen voor alle soorten elektronische handtekeningen waarin de eIDAS-verordening voorziet.


Een handtekening die met behulp van digitale handtekeningtechnologie is gezet, is het elektronische equivalent van een notariële papieren handtekening.
Digitale handtekeningen zijn gebaseerd op cryptografie. Ze maken gebruik van PKI infrastructuur (Public Key Infrastructure) om elektronische gegevens met een cryptografische sleutel te ondertekenen.

Een digitale handtekening garandeert de integriteit van het document dat zij ondertekent. De inhoud van het bericht kan niet worden gewijzigd of gemanipuleerd zonder de geldigheid van de digitale handtekening te ondermijnen.
Een digitale handtekening garandeert echter niet altijd de authenticatie van de afzender. De identiteit van een persoon wordt pas wettelijk bevestigd wanneer een gekwalificeerd certificaat de handtekening aan die persoon koppelt. Deze gekwalificeerde certificaten moeten worden afgegeven door een erkende certificatie-instantie of worden gegenereerd door een veilige manier om handtekeningen aan te maken (zoals een elektronische identiteitskaart of itmse in België).

De Europese wetgeving die elektronische handtekeningen regelt, houdt rekening met deze verschillen inzake digitale handtekeningen. Zodra gekwalificeerde certificaten zijn toegevoegd, garanderen deze digitale handtekeningen onweerlegbaarheid, zodat hun juridische waarde door de wet wordt gewaarborgd en geen rechterlijke uitspraak vereist is.

 


eIDAS onderscheidt 3 soorten: simpel, geavanceerd en gekwalificeerd.
Alle 3 zijn wettelijke aanvaarde handtekeningen maar enkel de gekwalificeerde is gelijkaardig aan pen & papier.

Simpel

 • Ook bekend als Simple Electronic Signature (SES).
 • Wat is het? Bewijst de aanvaarding of goedkeuring door de ondertekenaar door middel van een soort certificaat. Bv. manueel getekend op het scherm of klik op de knop “ik aanvaard”, enz.
 • Bewijslast? Ligt bij degene die de handtekening initieert, ttz het document verstuurt
 • Waarvoor? voor eenvoudige transacties
 • Voorbeeld: met een stylus tekenen op een tablet of een krabbel zetten met een vinger of met de muis

 

Geavanceerd

 • Ook bekend als Advanced Electronic Signature (AES).
 • Wat is het? Vereist een hoger niveau van verificatie van de identiteit van de ondertekenaar, beveiliging en verzegeling (d.i het document niet kan worden gewijzigd nadat het is ondertekend).
 • Bewijslast? Ligt bij degene die de handtekening initieert, ttz het document verstuurt
 • Waarvoor? Voor hoog risico en hoge waarde transacties en HR contracten
 • Voorbeeld: éénmalige wachtwoorden via SMS of email

 

 

Gekwalificeerd

 • Ook bekend als Qualified Electronic Signature (QES).
 • Wat is het? Juridisch gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. Gebaseerd op een certificaat afgegeven door een Qualified Trust Service Provider (QTSP) die op de EU Trust List (EUTL) staat.
 • Bewijslast? Bewijslast ligt bij de partij die de handtekening betwist. Onweerlegbaar.
 • Waarvoor? Voor hoog risico en hoge waarde transacties en contracten. Telkens je absolute zekerheid wilt hebben
 • Voorbeeld: de Belgische eID of itsme®

 


SignHere compatibiliteit

U kunt uw SignHere portaal bezoeken vanop elk apparaat en elke locatie.
In SignHere Business kunt u documenten uploaden vanaf elk toestel.
In SignHere Pro is het niet mogelijk om documenten te uploaden vanaf een webbrowser op een smartphone.

De ondertekenaars van een document kunnen het ondertekenen vanop eender welk apparaat.
Ze hoeven enkel de beveiligde link te openen naar het document die ze ontvangen via e-mail, om zo het ondertekeningsproces te starten.


SignHere gebruiken

In het SignHere portaal vindt u een overzicht van al de documenten die u heeft opgeladen en hun status. Eens het document ondertekend is door de nodige ondertekenaars kan u het downloaden en archiveren.
De documenten zelf blijven beperkt beschikbaar in uw portaal en we raden aan om ze lokaal te bewaren.


SignHere ondertekenmethodes

Ondertekenen met eID werkt enkel op een computer, niet op een tablet of smartphone.
Om een digitale handtekening te plaatsen met uw eID-kaart heeft u nl. een eID-kaartlezer nodig.

De ondertekenaar hoeft niets te installeren op zijn computer. Gewoon de eID aansluiten is voldoende.

Ondersteunde browsers:
Windows

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11
 • Google Chrome n-2
 • Mozilla Firefox n-2

Mac OS

 • Safari n-2
 • Google Chrome n-2
 • Mozilla Firefox n-2

 


De Europese eIDAS-verordening (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services) biedt een kader waarbinnen elektronische handtekeningen in alle lidstaten van de Europese Unie dezelfde rechtskracht hebben als papieren handtekeningen.

SignHere is een oplossing voor elektronische handtekeningen die gekwalificeerde elektronische handtekeningen biedt, het hoogste niveau van elektronische handtekeningen waarin de eIDAS-verordening voorziet.

Indien u met behulp van SignHere een document wilt indienen voor ondertekening door een tegenpartij in een andere lidstaat van de Europese Unie, raden wij u aan om eerst bij die tegenpartij na te gaan of hij de geldigheid van de elektronische handtekening in die specifieke situatie zal erkennen.


Elektronische handtekeningen zijn legaal en worden als geldig erkend in Verordening nr. 910/2014, bekend als eIDAS, die op 1 juli 2016 in heel Europa in werking is getreden. De eIDAS is rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten omdat het een verordening is, en geen richtlijn.

SignHere gebruikt de onderliggende technologie van Connective. Op basis van de analyse van DLA Piper in juni 2020 maakt Connective eSignatures, mits goed geconfigureerd, het mogelijk om elektronische handtekeningen te creëren in de zin van artikel 3, lid 10, van de eIDAS-verordening en zelfs, afhankelijk van de door de klant of gebruiker gekozen handtekeningmethode, bepaalde geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen (in de zin van artikel 3, lid 11 en 12, van de eIDAS-verordening). Connective heeft in Connective eSignatures ook de garantie van de geldigheid van deze elektronische handtekeningen op lange termijn opgenomen, namelijk een integratie met elektronische tijdstempels van officieel erkende certificaatautoriteiten (CA’s).

In deze context maakt Connective eSignatures als oplossing voor elektronische handtekeningen, met de juiste configuratie, het beheer mogelijk van een ondertekeningsproces dat voldoet aan de eisen voor alle soorten elektronische handtekeningen waarin de eIDAS-verordening voorziet.


Alle SignHere Editions ondersteunen dezelfde ondertekeningsmethodes.

Tekenen met bedrijfsidentiteit

 • TruliUs Sign: ondertekening in naam van het bedrijf. De handtekening bevat de volledige naam, het bedrijf en de functie in dat bedrijf. Dit zal deel uitmaken van de visuele handtekening en het digitale ondertekenstempel.
  TruliUs Sign is een Advanced Signature volgens eIDAS.

 

Tekenen als natuurlijke persoon

 • itsme®: mobiel teken met de itsme® app.
  itsme® is een Qualified handtekening volgens eIDAS.
 • eID: tekenen met een elektronische identiteitskaart. Vereist een kaartlezer.
  eID is een Qualified handtekening volgens eIDAS.
 • SMS code: tekenen op basis van een code die via SMS wordt verstuurd.
  SMS code is een Advanced handtekening volgens eIDAS.
 • email code: tekenen op basis van een code die via email wordt verstuurd.
  Email code is een Qualified handtekening volgens eIDAS.
 • Manueel: tekenen op basis van een manuele handtekening op een PC of tablet.
  Manueel is een Simpel handtekening volgens eIDAS.

 


TruliUs Sign is een exclusieve ondertekeningsmethode van SignHere.
Met TruliUs Sign kunt u documenten ondertekenen uit naam van het bedrijf.
De digitale handtekening bevat de volledige naam, het bedrijf en de functie in dat bedrijf.
Deze handtekening is ook onderdeel van de visuele handtekening en de digitale handtekening stempel.

Het voordeel van TruliUs Sign is dat u nu een document kunt ondertekenen in naam van uw bedrijf in plaats van in uw eigen privé naam.

TruliUs Sign is een Advanced Signature volgens eIDAS.


eIDAS onderscheidt 3 soorten: simpel, geavanceerd en gekwalificeerd.
Alle 3 zijn wettelijke aanvaarde handtekeningen maar enkel de gekwalificeerde is gelijkaardig aan pen & papier.

Simpel

 • Ook bekend als Simple Electronic Signature (SES).
 • Wat is het? Bewijst de aanvaarding of goedkeuring door de ondertekenaar door middel van een soort certificaat. Bv. manueel getekend op het scherm of klik op de knop “ik aanvaard”, enz.
 • Bewijslast? Ligt bij degene die de handtekening initieert, ttz het document verstuurt
 • Waarvoor? voor eenvoudige transacties
 • Voorbeeld: met een stylus tekenen op een tablet of een krabbel zetten met een vinger of met de muis

 

Geavanceerd

 • Ook bekend als Advanced Electronic Signature (AES).
 • Wat is het? Vereist een hoger niveau van verificatie van de identiteit van de ondertekenaar, beveiliging en verzegeling (d.i het document niet kan worden gewijzigd nadat het is ondertekend).
 • Bewijslast? Ligt bij degene die de handtekening initieert, ttz het document verstuurt
 • Waarvoor? Voor hoog risico en hoge waarde transacties en HR contracten
 • Voorbeeld: éénmalige wachtwoorden via SMS of email

 

 

Gekwalificeerd

 • Ook bekend als Qualified Electronic Signature (QES).
 • Wat is het? Juridisch gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening. Gebaseerd op een certificaat afgegeven door een Qualified Trust Service Provider (QTSP) die op de EU Trust List (EUTL) staat.
 • Bewijslast? Bewijslast ligt bij de partij die de handtekening betwist. Onweerlegbaar.
 • Waarvoor? Voor hoog risico en hoge waarde transacties en contracten. Telkens je absolute zekerheid wilt hebben
 • Voorbeeld: de Belgische eID of itsme®