Privacyverklaring

1        Algemeen

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Isabel Group (“we”, “ons”, “ons”, “onze”), met kantoren aan de Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel (telefoon: +32 2 545 17 11), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt die we van u verzamelen via de website www.signhere.be.

 

2        Informatie die we verzamelen

Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, verzamelen we de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 1. Identificatiegegevens: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Werkgegevens: de naam van het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie;
 3. We verzamelen ook alle aanvullende informatie die u zou opnemen in het veld “Mijn vraag” van het contactformulier.

 

Terwijl u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende soorten persoonsgegevens over u:

 1. Identificatiegegevens: uw IP-adres;
 2. Gegevens met betrekking tot de veiligheid: veiligheidslogs, verbindings- en activiteitenlogs en de user agent van uw webbrowser.

 

3        Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Waar u uw toestemming hebt gegeven, door het invullen van onze contactformulieren:
  1. Om contact met u op te nemen, op uw verzoek, en u meer informatie te geven over onze tool;
  2. Om u te contacteren, op uw verzoek, en een afspraak met u te boeken.
 2. Indien dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder vermeld, mits uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten niet zwaarder wegen:
  1. Om de veiligheid van onze website en zijn database te waarborgen;
  2. Om niet-nominatieve informatie te krijgen over de bezoekers die onze website bezoeken.

Voor deze doeleinden hebben we een afweging uitgevoerd, zoals de wet vereist, en hebben we vastgesteld dat, rekening houdend met de beperkte hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, de uitgevoerde verwerking en uw redelijke verwachtingen, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze verwerking.

     c. Wanneer we aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het melden van misdrijven of pogingen tot misdrijven of fiscale rapporteringen, moeten voldoen.

 

4        Onthulling en overdracht van persoonsgegevens

Om onze diensten aan u te kunnen leveren en om aan de bovengenoemde doeleinden tegemoet te komen, moeten we uw persoonsgegevens delen met:

 1. medewerkers van Isabel die toegang hebben op een ‘need-to-know’-basis en onderaannemers die een vertrouwelijkheidsovereenkomst met ons hebben ondertekend.
 2. GDI, onze externe verwerker, gevestigd in België, die ons alleen op onze instructies helpt bij de verwerking van uw persoonsgegevens en die onderworpen is aan de gepaste vertrouwelijkheidsclausules.
 3. Overheidsinstellingen of regelgevende instanties in overeenstemming met onze rapporteringsverplichtingen.

 

5        Beveiliging en bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat ook het ontwikkelen van processen en procedures om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken. We zorgen ervoor dat de derden met wie we uw persoonsgegevens delen eveneens over adequate veiligheidsmaatregelen beschikken.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in sectie 4 (Verwerkingsdoeleinden) omschreven doeleinden te bereiken, met een maximale bewaringstermijn van een (1) jaar:

 

6        Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen over u genomen, noch profielen ontwikkeld in het kader van de in deze verklaring beschreven verwerking.

 

7        Uw rechten

U hebt het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken (actieve verwerking stop te zetten) en om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen).

 

Indien we uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming intrekken door de aan ons domein gekoppelde cookies te verwijderen.

 

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder.

 

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan de bewaring gebaseerd is op een dwingend gerechtvaardigd belang.

 

Als er kwesties zijn die niet werden opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

8        Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wil opnemen om welke reden ook in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar privacy@isabelgroup.eu, of door een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar Isabel, Keizerinlaan, 13-15, 1000 Brussel, België.

 

9        Updates van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

 

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 16 juli 2019.

 

10        Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om statistieken te verzamelen over het aantal unieke bezoekers en bekeken pagina’s.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of smartphone wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Het stelt de website in staat om die computer of smartphone te herkennen en informatie op te slaan over uw voorkeuren of eerder uitgevoerde handelingen.

 

We gebruiken vier soorten cookies op onze websites:

 1. Essentiële cookies: deze cookies zijn nodig om de websites goed te laten functioneren en u de gevraagde diensten te kunnen leveren. U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen met behulp van de parameters van uw webbrowser, maar dit kan de goede werking van de websites in het gedrang brengen.
 2. Analysecookies: deze cookies worden gebruikt om het aantal unieke bezoekers van onze websites en het aantal bekeken pagina’s te meten. U kunt deze cookies blokkeren en verwijderen met behulp van de parameters van uw webbrowser.
 3. Advertentiecookies: deze cookies worden alleen geplaatst nadat we uw toestemming hebben ontvangen. We gebruiken ze om u beter te leren kennen en om u reclame aan te bieden die beter aansluit bij uw behoeften en voorkeuren.
 4. Tracking cookies: deze cookies worden alleen geplaatst nadat we uw toestemming hebben ontvangen. We gebruiken ze om u beter te leren kennen en u te herkennen wanneer u onze website herhaaldelijk bezoekt.

 

De volgende cookies kunnen door onze website worden geplaatst, afhankelijk van de parameters van uw webbrowser:

cookie_button_settings_text